Nedereind is voortdurend in ontwikkeling. Het doel is om de zorg continu te blijven verbeteren door te leren van opgedane ervaringen en procedures hierop aan te passen. Vervolgens wordt geobserveerd hoe die procedures uitpakken in de werkelijkheid. Om de cliënten te begeleiden naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en participatie in de samenleving worden diverse metingen verricht. De mogelijke actiepunten die hieruit ontstaan komen op een algemene verbeterlijst terecht. Hierop wordt genoteerd wie de actiepunten oppakt en wanneer dit geëvalueerd wordt.

Het kwaliteitsrapport is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Nedereind. In het kwaliteitsrapport blikken we terug op de kwaliteit van de zorg bij Nedereind in 2022 aan de hand van zes thema’s: de cliënt, gezondheid, meedoen, veiligheid, medewerkers en organisatie. Daarnaast geeft het rapport inzicht in wat er goed gaat en wat beter kan. Als je klikt op de titel van een thema, kun je een uitgebreid verslag lezen over dit onderwerp.

Presentatie over kwaliteit 2022

De presentatie over het kwaliteitsrapport aan cliënten over het jaar 2022 was op 20 september 2023. 

Cliënt

IMG 1673 2

De cliënt staat centraal bij Nedereind. Wij streven ernaar om de begeleiding zo aan te passen dat de cliënt zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen binnen de stichting. Dit wordt onder andere gedaan door werk, dagbesteding, sportieve- en creatieve activiteiten aan te bieden. Ook de cliënttevredenheid vinden we erg belangrijk, daarom wordt elke drie jaar een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van de cliënten binnen de stichting.

Gezondheid

IMG 1350 2

Nedereind hecht veel waarde aan de gezondheid van haar cliënten. Zo wordt bijgehouden hoeveel de cliënten sporten/bewegen, hoe vaak er gezond wordt gegeten op de locaties en hoe het gaat met de persoonlijke verzorging.

Meedoen

Nedereind vindt het belangrijk dat cliënten een netwerk hebben waar zij op terug kunnen vallen. Daarom werkt Nedereind samen met haar cliënten aan het versterken van relaties met familie, vrienden en partners. Ook zorgt Nedereind voor voldoende informatie over mogelijkheden die er zijn in de buurt op het gebied van werken, dagbesteding en sport.

Veiligheid

IMG 1310

Binnen de stichting is er veel aandacht voor de veiligheid van cliënt en medewerker. Om deze veiligheid te waarborgen zijn duidelijke richtlijnen en maatregelen opgesteld.

Medewerkers

IMG 1175

Stichting Nedereind vindt het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met haar medewerkers. Zo zorgt de stichting ervoor dat haar medewerkers inspraak hebben in het beleid en dat er genoeg evaluatie-momenten zijn om behoeftes en wensen te uiten.

Organisatie

402 1 20200520 2081205829

De organisatie van Stichting Nedereind is voortdurend in ontwikkeling en probeert haar zorg continu te verbeteren. De stichting verleent zorg aan 46 cliënten en beschikt over 17 verschillende locaties. Het grootste deel van de cliënten woont op een van de twee zorgboerderijen. Het is mogelijk om door te groeien naar een zelfstandigere woning.