Stichting Nedereind is een instelling met een WTZa-vergunning. De begeleiding van de jong volwassenen wordt verzorgd door een klein team van ervaren medewerkers, dat daarbij wordt ondersteund door het hoofd en een orthopedagoog als zorginhoudelijk adviseur.

Nedereind levert de volgende dienstverlening:

  1. verblijfszorg op de boerderij op de Nedereindseweg 402 te Nieuwegein,
  2. gescheiden huur/zorg op de boerderij op de Nedereindseweg 402 te Nieuwegein,
  3. Jeugdzorg (vanaf 16 jaar) en zorg op basis van VPT (Volledig pakket thuis) Nedereindseweg 503 te Utrecht,
  4. Dagbesteding/Werkbegeleigding Nedereindseweg 503 te Utrecht,
  5. ambulante begeleiding in 4 persoons-woonvorm ”de Iep” en een 3 persoonsvorm op de "Violier" van Nedereind te Nieuwegein,
  6. ambulante begeleiding in boven/benedenwoningen ”de Vos” van Nedereind te Nieuwegein,
  7. ambulante begeleiding in een eigen woning,
  8. ondersteuning bij sportactiviteiten bij onze eigen sportvereniging NSV te Nieuwegein.