wonen

verblijf en VPT   

(intramuraal)

wonen

beschermd verblijf  

beschermd thuis

wonen

huur en zorg gescheiden 

(extramuraal)

begeleiding

extramurale zorg  

jeugdzorg

verblijf  

(Intramuraal)

werken

dagbesteding

4 weken

per 17/02/2023

26 weken

per 17/02/2023

4 weken

per 17/02/2023

4 weken

per 17/02/2023

4 weken

per 17/02/2023

1 week

per 17/02/2023