Nedereind is sinds 29 maart 2007 een door DNV gecertificeerde instelling voor de gehandicaptenzorg. De zorg die wordt geleverd door Nedereind is getoetst aan de hand van de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgesteld door Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Op 28 februari 2024 was de tweede periodieke audit (PA) na het hercificaat van vorig jaar. Bij de PA waren geen categegorie 1 of 2 bevindingen. Ook waren er geen aanbevelingen, een bijzonderheid volgens de hoofdauditor. Het hercertificaat is geldig tot 29 maart 2025.

Kwaliteitsrapport Nedereind

Het nieuwste kwaliteitsrapport over 2022 conform de handreiking van de VGN is hier te vinden. De beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem over hetzelfde jaar op basis waarvan de kwaliteitsrapportage is geschreven, is opvraagbaar. Om eventuele verwarring te voorkomen aangaande deze rapportages wordt de laatste niet (meer) gepubliceerd. De presentatie voor cliĆ«nten is gehouden op 20 september 2023 en is hier te downloaden.