Nedereind is sinds 29 maart 2007 een door DNV gecertificeerde instelling voor de gehandicaptenzorg. De zorg die wordt geleverd door Nedereind is getoetst aan de hand van de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgesteld door Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Op 21 februari 2022 was de hercertificatie-audit waarbij twee auditoren van DNV aanwezig waren. Daarin waren geen categegorie 1 of 2 bevindingen, wel waren er twee observaties en een aanbeveling. We zijn voorgedragen door het audit-team voor het hercertificaat voor drie jaar tot 29 maart 2025.

Kwaliteitsrapport Nedereind

Het nieuwste kwaliteitsrapport over 2021 conform de handreiking van de VGN is hier te vinden. De beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem over hetzelfde jaar op basis waarvan de kwaliteitsrapportage is geschreven, is opvraagbaar. Om eventuele verwarring te voorkomen aangaande deze rapportages wordt de laatste niet (meer) gepubliceerd. De presentatie voor cliĆ«nten is gehouden op 28 september 2022 en staat ook op deze site.