Wonen

IMG 1310

Stichting Nedereind biedt enkele woonplekken aan in Nieuwegein en Utrecht voor mensen (vanaf 16 jaar) met een licht verstandelijke beperking en/of psychische stoornis/gedragsproblemen. Het kan gaan om een tijdelijke of langdurige woonplek. Het wonen bij Stichting Nedereind kenmerkt zich door een veilige en stabiele omgeving met een vaste structuur, continuïteit en regels.

 

Lees meer

Werken

dierenweide zuilenstein 1 20200520 1617015322

Naast het bieden van een woonplek richt Stichting Nedereind zich ook op het vinden en behouden van werk. Wanneer cliënten die bij Nedereind wonen (of ambulante begeleiding ontvangen) geen of onvoldoende werk/ dagbesteding hebben (minder dan 3 dagen per week), participeren zij in de dagbesteding als onderdeel binnen Stichting Nedereind. Hierin kunnen cliënten een keuze maken tussen schoonmaak, groenvoorziening.

 

Lees meer

Zorg

IMG 1673 2

Stichting Nedereind is een instelling met een WTZa-vergunning en levert zorg op maat aan mensen met een licht-verstandelijke beperking en/of psychische stoornis/gedragsproblemen. De begeleiding van de jong volwassenen wordt verzorgd door een klein en vast team van ervaren medewerkers, dat daarbij wordt ondersteund door het hoofd en een orthopedagoog als zorginhoudelijk adviseur.

Lees meer

Sport

nedereindseweg 402 3 2016

Stichting Nedereind vindt dat sport en beweging belangrijk zijn de doelgroep. Hierom doet Stichting Nedereind aan verschillende sport en/of buiten activiteiten, zoals voetballen, tafeltennissen, zwemmen en lopen. Onze stichting heeft haar eigen sport vereniging genaamd NSV, Nedereindse Sportvereniging. Met deze sport vereniging doen wij regelmatig mee aan voetbaltoernooien en zijn wij lid van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). Hiernaast doen wij elk jaar mee met de Nieuwegeinse Avondvierdaagse.

 

Lees meer

Stichting Nedereind is een instelling met een WTZa-vergunning en levert zorg op maat aan mensen met een licht-verstandelijke beperking en/of psychische stoornis/gedragsproblemen. De begeleiding van de jong volwassenen wordt verzorgd door een klein en vast team van ervaren medewerkers, dat daarbij wordt ondersteund door het hoofd en een orthopedagoog als zorginhoudelijk adviseur.

Stichting Nedereind biedt ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking en/of psychische stoornis/gedragsproblemen. Zij zijn in staat redelijk zelfstandig te functioneren in die zin dat zij de vaardigheden bezitten om hun gedrag te reguleren en hun hulpvraag enige tijd kunnen uitstellen. Zij hebben een ondersteuningsbehoefte van minimaal 4 uur per week, de hoeveelheid ondersteuning is per klant verschillend. Per locatie is de hoeveelheid ondersteuning aangepast en er zal per project minimaal eens per jaar worden geïnventariseerd hoeveel begeleiding er nodig is om alle klanten goed te kunnen ondersteunen. Voor een aantal klanten is het noodzakelijk dat er er voortdurend begeleiding aanwezig is; hiervoor is ook een passende indicatie
afgegeven.

Nedereind levert de volgende dienstverlening:
1 Verblijfszorg op de boerderij op de Nedereindseweg 402 te Nieuwegein,
2 Gescheiden huur/zorg op de boerderij op de Nedereindseweg 402 te Nieuwegein,
3 Jeugdzorg (logeren), Beschermd Wonen en zorg op basis van VPT (Volledig pakket thuis) Nedereindseweg 503 te Utrecht,
4 Dagbesteding/Werkbegeleiding Nedereindseweg 503 te Utrecht,
5 Ambulante begeleiding en Beschermd Thuis in 4 persoons-woonvorm ”de Iep” en een 3 persoonsvorm op de "Violier" van Nedereind te Nieuwegein,
6 Ambulante begeleiding in boven/benedenwoningen ”de Vos” van Nedereind te Nieuwegein,
7 Ambulante begeleiding/behandeling in een eigen woning,
8 Ondersteuning bij sportactiviteiten bij onze eigen sportvereniging NSV te Nieuwegein.

 

Onze partners

Kijk eens op de websites van onze partners:

NSV

Participate and go 6.11 e1573548691156