BBQ ter viering vanwege het niet doorgaan van de IQ-maatregel

Op 15 juni hebben we met al onze cliënten, Titia Beukema (opsteller van het Witboek "Leven met zorg") en haar partner gevierd dat de IQ-maatregel van tafel is.
Titia en Harry hebben in wisselende samenstelling in gezamenlijkheid met onder andere Laurens, Duncan, Willeke en Rabia allerlei gesprekken gevoerd in Den Haag en elders.
In deze gesprekken hebben we gemotiveerd waarom de IQ-maatregel onverstandig zou zijn. Het hoogtepunt voor ons allen was zonder twijfel het gesprek met de Staatssecretaris van Volksgezondheid en de projectleider IQ-maatregel. 
Naar aanleiding van dat gesprek heeft de Staatssecretaris een brief gestuurd naar Titia en Harry, die Titia op haar beurt voorlas tijdens de barbecue. Klik op de link voor de foto's. Ook hebben we gesprekken gevoerd met verschillende Tweede Kamerleden van PvdA, CDA, PVV en GroenLinks. De gezamenlijke actie met veel begeleiders en cliënten bij de overhandiging van de Witboeken aan de Tweede Kamercommissie voor de Volksgezondheid was ons inziens ook succesvol verlopen. Om voor al die gesprekken uitgenodigd te worden heeft Titia heel veel Witboeken gestuurd met een bijbehorende motivatie, vandaar dat ze voor al haar acties twee nette flessen wijn heeft gekregen van Nedereind.

Tevens werden Mary-Anne en Harry bedankt namens het team voor hun inzet in de afgelopen periode. Hetgeen buitengewoon werd gewaardeerd door hun tweeën.