Corona maatregelen 31-3-2021

Coronamaatregelen Stichting Nedereind per 31 maart 2021

Met ingang van 31 maart krijgen we een paar aanpassingen rondom de coronamaatregelen.

Het aantal zieken en doden in Nederland is nog steeds erg hoog, daarom blijven de huidige regels gelden met een aantal aanpassingen.

De avondklok blijft gelden, maar gaat een uur later in: vanaf 22.00 uur moet iedereen binnen zijn.

Het is erg belangrijk dat jullie je ook goed aan de afspraken houden!!!

Bewoners;

LET OP!

Personeel loopt met een mondkapje.

Je kunt  2 x een uur per dag zelfstandig naar buiten.

Je MOET 1,5 meter afstand houden als je afspreekt met andere mensen.

Je mag met maximaal 3 dezelfde personen contact hebben per dag.

Je MOET van te voren aangeven waar je naar toe gaat en wanneer je terug bent. (max 1 uur)

Je MOET bereikbaar zijn.

Je MOET om 21.30 terug zijn op de groep. Na 21.30 blijft iedereen thuis.

Je MOET in een auto van Nedereind een mondkapje op.

Je mag bij je familie op bezoek mits jij en zij geen klachten hebben.

Je familie mag ook bij jou op bezoek. Hier is belangrijk: maximaal 1 persoon op bezoek.  Mondkapje is dan voor familie verplicht.

Je mag naar je werk/school/dagbesteding. Je begeleider maakt met jou een planning.

Als er verdenking is van corona bij een van jullie, dan zal het personeel je verplichten op de locatie te blijven. Het dragen van een mondkapje in huis is dan ook verplicht. Je mag dan alleen op je kamer zonder mondkapje verblijven.

Als iemand van jullie ziek wordt (corona heeft) dan mogen jullie NIET meer van het terrein af. We moeten dan met elkaar in huis blijven. Iedereen is dan verplicht in huis een mondkapje te dragen.

De laatste afspraak op een dag dat een bewoner 1 uur op kan nemen is van 20.30-21.30! Zodat iedereen op tijd in huis is.

Het is 2 x 1 uur dus niet meerdere keren 15 of 30 minuten.

Zorg dat je dit goed afspreekt met je begeleider zodat hij/zij weet wanneer iemand zijn/haar uurtje neemt.

Komt iemand te laat terug dan gaat deze tijd van zijn/haar andere uur af.

Indien iemand vaak te laat terug komt en zich niet aan de corona maatregelen kan houden, kan hem/haar de toegang van het pand ontzegd worden.


Het is verplicht je handen 20 seconden te wassen bij terugkomst.

Logeren of een aantal dagen naar huis MOET worden aangevraagd bij Mary-Anne of Harry.

Als het voor een van jullie niet duidelijk is, kom het dan gerust even vragen aan de begeleiding.

Jullie zijn net als de rest van de wereld ook verantwoordelijk hiervoor, neem het dus echt serieus!!

 

Nieuwe bewoner

Er wordt altijd per cliënt nagegaan wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen. 

Zo wordt er eerst gekeken of er voldoende personeel beschikbaar is en of het mogelijk is om veilig te werken op de locatie.

Voor de eerste 10 dagen moet je een mondkapje dragen in de algemene ruimtes.

Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is (of zijn eerdere medebewoners).

Bij vaststelling van een coronabesmetting of bij een verdenking kunnen verhuizingen niet doorgaan. Reeds geplande verhuizingen worden in dat geval ingetrokken. Dit geldt zowel voor een besmetting van de cliënt als van de afdeling/locatie.

Verhuizen naar een woonlocatie mag met één familielid of mantelzorger (voor maximaal 2 uur) onder begeleiding van een medewerker van de locatie/afdeling. Hierbij gelden strikte richtlijnen. Degene die helpt bij de verhuizing:

  • mag geen luchtwegklachten en/of koorts hebben,
  • dient zich te houden aan de hygiënerichtlijnen (o.a. handen was bij binnenkomst en vertrek, 1,5 meter afstand houden).
  • dient altijd aanwijzingen van het personeel op te volgen.