Coronamaatregelen vanaf 26 januari 2022

Dinsdagavond 25 januari was er nieuwe een persconferentie van het kabinet. Hierin werden, ondanks het hoge aantal besmettingen, opnieuw een aantal versoepelingen aangekondigd met ingang van morgen. Bijna alles mag open. Naast winkels, het onderwijs, sportclubs en contactberoepen zoals kappers, kunnen vanaf morgen dus ook horeca en locaties als bioscopen, theaters en musea weer open. 1,5 meter afstand blijft het uitgangspunt. Net als het gebruik van mondkapjes. Het quarantainebeleid in het onderwijs wordt aangepast. 

Op dit moment is de Kamerbrief met een nadere toelichting op de nieuwe maatregelen nog niet beschikbaar. Zodra deze gepubliceerd wordt, zullen we de belangrijkste veranderingen voor de gehandicaptenzorg samenvatten en met u delen.

Wijziging quarantainebeleid voor cliënten

Onlangs zijn landelijk de maatregelen voor quarantaine en testen aangepast. De expertgroep behandeladvies COVID-19 heeft de landelijke maatregelen in overleg met het RIVM vertaald naar organisaties in de langdurige zorg (zie bijlage). Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de landelijke quarantaineregels. Voor extramurale cliënten gelden de algemeen geldende quarantaineregels. Als zij zeven dagen geleden een booster hebben ontvangen of binnen de afgelopen acht weken besmet zijn geweest met het coronavirus en geen klachten hebben, hoeven zij bij een positief geteste huisgenoot of nauw contact niet in quarantaine. In alle andere situaties wel. Bij klachten wordt laagdrempelig getest en het algemene advies is om contact te vermijden met cliënten die kwetsbaar zijn voor corona. 

Voor cliënten woonachtig bij gehandicaptenzorgorganisaties worden aanvullende eisen gesteld. Hierbij wordt uitgegaan van drie verschillende situaties:

 1. Eén positieve cliënt op een afdeling/woongroep:
  De positieve cliënt gaat in isolatie. De nauwe contacten gaan conform het landelijk beleid al dan niet in quarantaine.
 2. Een uitbraak van twee of meer positieve cliënten op een afdeling/woongroep:
  1. In woonsituaties die vergelijkbaar zijn met de locaties voor de verpleegzorg:
   • Positieve cliënten in isolatie.
   • Cohorteren van de groep nauwe contacten rondom de positieve cliënten/afsluiten van de kleinst mogelijke eenheid om te voorkomen dat er verspreiding plaatsvindt buiten de groep:
    1. Cliënten die zeven dagen geleden zijn geboosterd of die korter dan acht weken geleden besmet zijn geweest, hebben bewegingsvrijheid binnen het cohort. Zij gaan dan niet naar de externe dagbesteding of gezamenlijke activiteiten buiten het cohort. Bij klachten wordt een PCR-test afgenomen.
    2. Niet-geboosterden moeten conform het landelijk beleid in quarantaine. Als quarantaine op een eenpersoonskamer niet mogelijk of niet proportioneel is, dan is bewegingsvrijheid binnen het cohort mogelijk. Er wordt getest op dag 0 en 5 en uiteraard bij klachten.
    3. In het behandeladvies COVID-19 wordt aangegeven wanneer de cohortering kan worden beëindigd.
  1. Overige woonsituaties:
 • Positieve cliënten gaan in isolatie.
 • De andere cliënten worden getest en gaan conform het landelijk beleid al dan niet in quarantaine.
 1. De cliënt is een nauw contact van een extern positief geteste persoon na bijvoorbeeld bezoek of een uitstapje:
  1. Cliënten die zeven dagen geleden zijn geboosterd of die korter dan acht weken geleden besmet zijn geweest, kunnen zich vrij bewegen. Wel worden zij op dag 0 en 5 en bij klachten getest om introductie van het virus binnen de zorgorganisatie zoveel mogelijk te voorkomen.
  2. Cliënten die geen booster hebben ontvangen, gaan conform het landelijk beleid in quarantaine.

Het RIVM zal de wijzigingen in de loop van deze week in de richtlijnen verwerken. Ook wordt het behandeladvies van de NVAVG en Verenso hierop aangepast. Het quarantainebeleid voor kinderen en jongeren onder 18 jaar volgt zo snel mogelijk.