Coronavirus maatregelen per 1 juli

Update 1-7-2020

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Allerlei organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Het is in alle gevallen belangrijk dat gehandicaptenzorgorganisaties de adviezen of aanwijzingen van de GGD en het RIVM overnemen. De GGD is in geval van een besmetting het eerste aanspreekpunt voor zorgorganisaties.

Corona regels Nedereind na 1 juli 2020

Vanaf 1 juli krijgen we meer vrijheden m.b.t. het corona virus.

Bewoners;

LET OP!

Je MOET 1,5 meter afstand houden als je afspreekt met andere mensen.

Je MOET van te voren aangeven waar je naar toe gaat en wanneer je terug bent.

Je MOET bereikbaar zijn.

Je MOET om 22.00 terug zijn op de groep. Na 22.00 blijft iedereen thuis, tenzij dit anders is afgesproken met je begeleider.

Je mag bij je familie op bezoek en ook weer logeren. Jullie mogen dit met je persoonlijk begeleider regelen.

Je mag weer bezoek ontvangen, mits je dit besproken hebt met je begeleider. Bezoek kan maximaal tot 21.45 blijven en mag alleen aanwezig zijn als er begeleiding aanwezig is.

Je mag weer vanaf vrijdag (na je taak en je kamer) je weekend invullen en zondagavond terugkomen. Altijd bespreken met je begeleider.

Je mag weer naar je werk/school/dagbesteding. Je begeleider maakt met jou een planning.

Het is verplicht je handen 20 seconden te wassen bij terugkomst.

 

Dagbesteding;

Vanaf 1 juli kunnen er weer meer personen naar de dagbesteding.

Het rooster dat gemaakt is met de verdeling 402 en 503 zal dus komen te vervallen. Je mag weer met elkaar in 1 auto en met bewoners van 402 en 503 dagbesteding/activiteiten doen.

Iedereen gaat dus weer in zijn/haar eigen programma met werk/school en dagbesteding.

 

Gesprekken/afspraken:

Dit is weer toegestaan op alle locaties.

 

Bijzonder verlof familie;

Bezoek aan en naar familie is toegestaan, ook het logeren mag weer vanaf 1 juli. Overleg dit met je begeleider.

Indien een bewoner terug komt na verlof: 20 seconden handen laten wassen.

 

Bezoek:

Indien iemand klachten heeft, kan de toegang geweigerd worden. Vraag aan bezoekers of ze verkouden zijn of andere klachten hebben. Zo ja dan NIET binnen laten!

Altijd alles ontsmetten als er bezoek is geweest.

Het is verplicht je handen te wassen 20 seconden bij terugkomst.

 

LET OP!

Bij klachten of ziek zijn, kan desbetreffende bewoner NIET terug naar Nedereind.

Als iemand van jullie of van ons ziek wordt (corona heeft) dan zullen Mary-Anne en Harry uitleggen waar we ons aan moeten gaan houden.

 

Iep en Violier;

Het is toegestaan dat de begeleiders op de Iep en Violier kunnen komen.

We hervatten dus onze normale werkzaamheden.

LET OP! hanteer de 1,5 meter afstand, ga niet naar de wc, raak zo min mogelijk aan en was je handen 20 seconden bij aankomst en bij vertrek (gebruik wegwerphandoekjes om je handen te drogen (neem deze zelf mee)).

 

Vosseweide en ambulant;

Het is toegestaan om op bezoek te gaan bij de bewoners van de Vosseweide en bij de andere ambulante klanten.

We hervatten dus onze normale werkzaamheden.

LET OP! hanteer de 1,5 meter afstand, ga niet naar de wc, raak zo min mogelijk aan en was je handen 20 seconden bij aankomst en bij vertrek (gebruik  wegwerpdoekjes om je handen te drogen (neem deze zelf mee)).

 

 

 

 

 


 

Stichting Nedereind bestaat 15 jaar

Vanaf 29 januari 2019 bestaat Stichting Nedereind 15 jaar. Dit hebben we gevierd met een groot feest.

Wat een vak!

Vanuit het VGN is er een campange gestart om zij- instromers naar de zorg te halen. Zij- instromers zijn mensen met een andere opleiding die de passie hebben gevonden binnnen de zorg. Voor meer informatie zie deze link: Wateenvak.nl Stichting Nedereind komt ook voor op de website met verhalen van twee begeleiders en twee bewoners. We hebben een verhaal van Daan, hij is een zij-instromer en het verhaal van Marloes, zij heeft de opleiding al gedaan.

3jWurBZy 400x400

SKJ Accreditatie praktijkprogramma Nedereind

 
In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verantwoorde hulp moeten verlenen. Jeugdhulp-instellingen zijn verplicht om te werken met geregistreerde professionals. Die registratie gebeurt in het Kwaliteitsregister Jeugd, dat beheerd wordt door een onafhankelijke, door de overheid erkende stichting (SKJ). Stichting Nedereind heeft vakbekwame en SKJ geregistreerde jeugdprofessionals in dienst. Onze jeugdprofessionals hebben een hbo of universitaire opleiding en voor nieuwe medewerkers die bij Stichting Nedereind in dienst komen als jeugdprofessional, is er een praktijkprogramma dat gevolgd wordt. Dit praktijkprogramma is sinds januari 2019 geaccrediteerd door het SKJ.
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.