Cliëntenraadpleging

Nedereind hecht veel waarde aan het oordeel van cliënten. Vandaar dat ze regelmatig cliënttevredenheids- danwel cliëntervaringsonderzoeken laat doen.

In mei en juni augustus 2020 heeft een cliëntervaringsheidsonderzoek plaatsgevonden door Buntinx training & advies. Het bureau was opnieuw gevraagd een onderzoek te doen, aangezien de door Buntinx ontwikkelde methodiek deel uitmaakt van de Waaier cliëntervaringsinstrumenten 2.0 van de Verenging Gehandicaptenzorg Nederland en het kennis heeft van de LVB-doelgroep. Het onderzoek was opgezet in samenspraak met Nedereind, aangezien het een kleine organisatie betreft. Voor het complete onderzoeksrapport, klik hier.

 

De resultaten zijn vastgelegd in het rapport van Buntinx en is door hem gepresenteerd bij de bewoners in vier sessies voor de verschillende locaties in de maand september 2020. Een van de conclusies vanuit het feedbackrapport: Een structureel kenmerk van de zorg, op basis van 3 cliëntervaring onderzoeken bij Nedereind (2014- 2017-2020), is het vertrouwen van cliënten in hun begeleiders. Begeleiders worden gewaardeerd om hun betrokkenheid, deskundigheid en persoonlijke contacten met de cliënten. Verbeterpunten zijn locatiegebonden (materiële zaken) en/of betreffen individuele ervaringen en situaties van cliënten; op basis van het onderzoek 2020 kan geen Nedereind-breed structureel verbeterpunt worden geformuleerd. Dit leidt tot het advies: ‘Ga zo door...’.

De algemene cliënttevredenheid uitkomst (rapportcijfer) van het onderzoek Nedereind 2020 toont een hogere gemiddelde uitkomst dan in 2017: 7,8 tegenover 7,5. De feedback, conclusies en verbeterpunten worden in het feedbackrapport besproken.