Cliëntenraadpleging

Nedereind hecht veel waarde aan het oordeel van cliënten. Vandaar dat ze regelmatig cliënttevredenheids- danwel cliëntervaringsonderzoeken laat doen.

In juli en augustus 2017 heeft een cliëntervaringsheidsonderzoek plaatsgevonden door Buntinx training & advies. Het bureau was opnieuw gevraagd een onderzoek te doen, aangezien de door Buntinx ontwikkelde methodiek deel uitmaakt van de Waaier cliëntervaringsinstrumenten 2.0 van de Verenging Gehandicaptenzorg Nederland en het kennis heeft van de LVB-doelgroep. Het onderzoek was opgezet in samenspraak met Nedereind, aangezien het een kleine organisatie betreft. Voor het complete onderzoeksrapport, klik hier.

 

De resultaten zijn vastgelegd in het rapport en is door Harry gepresenteerd in de beide teams en bij de bewoners in de afgelopen periode. Vooropgesteld dient te worden dat de uitkomsten beter zijn dan die van het vorig onderzoek (2014) en het feit dat Nedereind beter scoort dan vergelijkbare organisaties, daar waar het voor Nedereind verbeterpunten betreffen. Vanuit de teams en vanuit de verschillende bewoners-overleggen (402, 503 en Vos) zijn er voorstellen gedaan voor verbetering. De bewoners die aan het onderzoek hadden meegedaan van de Iep/Vio&Schakelstede schitterden helaas door afwezigheid bij de bespreking van de uitkomsten. Tijdens deze overleggen zijn ook off-topic voorstellen gedaan. De conclusies en verbetervoorstellen worden in het verbeterplan besproken.


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.