De Nedereind Hoeve is een nieuw project van Stichting Nedereind in Utrecht. De Nedereind Hoeve, ligt aan de Nedereindseweg in het verlengde van de hoofdlocatie “de woonboerderij Nedereind”

De Nedereind Hoeve is zeer geschikt voor meerdere doeleinden en/of projecten vanwege het grote terrein dat ter beschikking is. Het is een unieke locatie met vele mogelijkheden en meerdere opties tot wonen. Het betreft twee 18+ groepen (tot 14 personen totaal).

 

Het zijn gemengde groepen geworden. Een ieder heeft zijn/haar eigen slaapkamer en in het achterhuis is boven een grote gemeenschappelijke ruimte met keukenblok gerealiseerd. Het huis beschikt over een mooie voortuin en een buitenplaats aan de zijkant.

Daarnaast is op de locatie een loods waar de dagbesteding (werk) voor de doelgroep is en er is ook een tuin met kleinvee komen waar de jongeren hun bijdrage aan kunnen leveren door de dieren te verzorgen.

 

Doel:

Het bieden van een woonplek met intensieve begeleiding vanuit Stichting Nedereind om zo stap voor stap de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid te vergroten.

De doelstelling is om de jongeren uiteindelijk te begeleiden naar meer zelfstandige woonvormen, zoals een eengezinswoning of boven- en benedenwoningen nabij deze locatie.

Voor wie:

Jong-volwassenen die vanuit huis of vanuit een andere instelling/instantie met begeleiding op zich zelf willen gaan wonen.

Begeleiding:

De begeleiding was het eerste half jaar 24 uur aanwezig. De begeleiding wordt individueel zoveel mogelijk afgestemd aan de behoefte van de cliënt. Na het eerste half jaar heeft een evaluatie plaatsgevonden en is de slaapdienst komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is een achterwacht geïntsalleerd. Deze is bereikbaar middels een noodtelefoon. Mocht het weer nodig zijn, dan zal Nedereind kunnen besluiten om de slaapdiensten opnieuw in te voeren.

Werk/school/dagbesteding:

Dagbesteding en/of werk is gerealiseerd het achterterrein. Tevens wordt er, indien nodig, gezocht naar een baan en eventueel ondersteuning geboden bij het huiswerk.

Indicaties:

Het project is ingericht op 6 ZZP VG6 plekken met de indicatie dagbesteding, 4 ZZP VG 6 plekken zonder dagbesteding (mag ook met dagbesteding) en 2 plekken ZZP VG3 inclusief dagbesteding. De minimumindicatie is ZZP VG3.

Kosten:

De zorg kan worden gefinancierd door ZIN (zorg in natura).

Stichting Nedereind zal zorg dragen voor de financiële ondersteuning van de cliënten.

Er wordt eenmalig een borg van 225 euro gevraagd bij aanvang van het wonen.

Daarnaast zal per cliënt door het CAK een eigen AWBZ bijdrage worden gevraagd en zal er een gering bedrag aan verblijfs-/ontspanningskosten worden gevraagd per maand.

503slideshow