Kwaliteitsrapport 2021

Nedereind is voortdurend in ontwikkeling. Het doel is om de zorg continu te blijven verbeteren door te leren van opgedane ervaringen en procedures hierop aan te passen. Vervolgens wordt geobserveerd hoe die procedures uitpakken in de werkelijkheid. Om de cliënten te begeleiden naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en participatie in de samenleving worden diverse metingen verricht. De mogelijke actiepunten die hieruit ontstaan komen op een algemene verbeterlijst terecht. Hierop wordt genoteerd wie de actiepunten oppakt en wanneer dit geëvalueerd wordt.

Het kwaliteitsrapport is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Nedereind. In het kwaliteitsrapport blikken we terug op de kwaliteit van de zorg bij Nedereind in 2021 aan de hand van zes thema’s: de cliënt, gezondheid, meedoen, veiligheid, medewerkers en organisatie. Daarnaast geeft het rapport inzicht in wat er goed gaat en wat beter kan. Als je klikt op de titel van een thema, kun je een uitgebreid verslag lezen over dit onderwerp.

De presentatie voor cliënten over het kwaliteitsrapport is hier te vinden: Presentatie Kwaliteit Cliënten