Veiligheid

Veiligheid in zorg en ondersteuning

Accuraat omgaan met aanmerkelijke gezondheidsrisico's van de cliënt

Voor iedere cliënt wordt een risico-inventarisatie gemaakt, die is opgenomen in het ondersteuningsplan. Ook de gezondheidsrisico's worden hierin opgenomen. De risico-inventarisatie wordt in ieder geval jaarlijks geëvalueerd en bij verandering aangepast. Ook wordt er een bepaling gedaan van de sociaal emotionele ontwikkeling van de cliënt ter duiding van het niveau van de cliënt, wanneer de begeleiders dit nodig vinden. Zo zijn alle medewerkers op de hoogte van de risico-inventarisatie en handelen om alle risico's zo klein mogelijk te houden. Waarborgen van de veiligheid staat hoog in het vaandel bij Stichting Nedereind.

Veilig gebruik van medicatie en medische hulpmiddelen

Wat betreft medicatieveiligheid heeft Stichting Nedereind een protocol ontwikkeld dat strak wordt nageleefd. De cliënten van Stichting Nedereind zijn derhalve zelf verantwoordelijk voor een juiste inname van medicijnen. De medewerkers van Stichting Nedereind zijn gekwalificeerd voor de toediening van medicatie aan de doelgroep en kunnen op verzoek van de cliënt ondersteuning bieden bij het zorgvuldig innemen van medicijnen bijvoorbeeld middels het aanreiken van hulpmiddelen en/of het regelmatig bespreken in de ondersteuningsgesprekken. De medicatie wordt op een veilige, afgesloten plaats bewaard in het kantoor. Bovendien is er regelmatig, of indien nodig, overleg met de huisarts/apotheek rondom de medicatie. Onvrijwillige medicatie is bij Nedereind niet van toepassing.

Maatregelen inzake veiligheid

a) het dichtdraaien van een deur van een bewoner, die zijn/haar kamer heeft verlaten en die zijn sleutel heeft moeten inleveren (bijvoorbeeld tijdens werk of dagbesteding) om te voorkomen dat een bewoner zijn eigen kamer weer ingaat. Dit gebeurt dan om de bewoner te helpen om het werk of de dagbesteding vol te houden

b) een time-out van enige uren, 24 uur tot een week, naar aanleiding van een incident (overtreding in de zin van het protocol grensoverschrijdend gedrag). Tijdens een dergelijke time-out wordt een bewoner van het terrein gestuurd en mogelijkerwijze alternatief onderdak geregeld. Dit om duidelijkheid te creëren bij de bewoner wat nu wel en niet mag. Ook gebeurt dit om de veiligheid van personeel en andere bewoners te waarborgen. Groepsleiders van Nedereind zijn bevoegd om een time-out te geven van enige uren. Een time-out van 24 uur of langer wordt alleen door de gedragswetenschapper, het hoofd of de directeur geaccordeerd of gegeven.

c) het camerasysteem op de 24 uurs locaties in Utrecht en Nieuwegein. Bij gemelde onraad van de bewoners kan er worden meegekeken door de directie of er derden in het pand zijn, of dat een daartoe gedelegeerde medewerker de camerabeelden bekijkt wat er is gebeurd qua incidenten en/of bijvoorbeeld diefstal. De beelden worden maximaal 12 dagen opgeslagen en worden daarna overschreven.

d) het gebruik/toedienen van medicatie (/aan) bewoners. Bij Nedereind zijn we bevoegd om medicatie toe te dienen voor de specifieke doelgroep. We ondersteunen de bewoner er bij dat de voorgeschreven medicatie wordt ingenomen. Onvrijwillige medicatie is bij Nedereind niet van toepassing.

 

 

Cliënt   

IMG 1673 2

De cliënt staat centraal bij Nedereind. Wij streven ernaar om de begeleiding zo aan te passen dat de cliënt zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen binnen de stichting. Dit wordt onder andere gedaan door werk, dagbesteding, sportieve- en creatieve activiteiten aan te bieden. Ook de cliënttevredenheid vinden we erg belangrijk, daarom wordt elke drie jaar een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van de cliënten binnen de stichting.

 

 

Gezondheid

IMG 1350 2

Nedereind hecht veel waarde aan de gezondheid van haar cliënten. Zo wordt bijgehouden hoeveel de cliënten sporten/bewegen, hoe vaak er gezond wordt gegeten op de locaties en hoe het gaat met de persoonlijke verzorging.

Meedoen

 IMG_1710.JPG

Nedereind vindt het belangrijk dat cliënten een netwerk hebben waar zij op terug kunnen vallen. Daarom werkt Nedereind samen met haar cliënten aan het versterken van relaties met familie, vrienden en partners. Ook zorgt Nedereind voor voldoende informatie over mogelijkheden die er zijn in de buurt op het gebied van werken, dagbesteding en sport.

Veiligheid

IMG_1310.JPG

Binnen de stichting is er veel aandacht voor de veiligheid van cliënt en medewerker. Om deze veiligheid te waarborgen zijn duidelijke richtlijnen en maatregelen opgesteld.

Medewerkers

IMG_1469.JPG

Stichting Nedereind vindt het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met haar medewerkers. Zo zorgt de stichting ervoor dat haar medewerkers inspraak hebben in het beleid en dat er genoeg evaluatie-momenten zijn om behoeftes en wensen te uiten.

Organisatie

UNADJUSTEDNONRAW thumb 37d3

De organisatie van Stichting Nedereind is voortdurend in ontwikkeling en probeert haar zorg continu te verbeteren. De stichting verleent zorg aan 44 cliënten en beschikt over 17 verschillende locaties. Het grootste deel van de cliënten woont op een van de twee zorgboerderijen. Het is mogelijk om door te groeien naar een zelfstandigere woning.