Gezondheid

Nedereind hecht veel waarde aan de gezondheid van haar cliënten. Zo wordt bijgehouden hoeveel de cliënten sporten/bewegen, hoe vaak er gezond wordt gegeten op de locaties en hoe het gaat met de persoonlijke verzorging. Ook wordt er wekelijks aandacht besteed aan hoe we dit kunnen stimuleren. Zo organiseren we tafeltennis-trainingen, hebben we een sportschool en lopen we elk jaar gezamenlijk de avondvierdaagse.

Gezond eten

Op zowel locatie 402 en 503 wordt gecontroleerd op het gezond eten van de cliënten. De stichting had als doel gesteld dat er op beide locaties minimaal vijf keer per week gezond wordt gegeten in minimaal 80% van de weken gemeten over een verslagjaar. Hiermee wordt bedoeld: geen 'fastfood' en gevarieerd eten.  Dit lukt op locaties 402 en 503 respectievelijk in 92% en 100% van het totaal aantal weken.

We proberen de cliënten ook te stimuleren om nieuwe, gezonde recepten uit te proberen. Dit doen we door op internet te zoeken naar recepten of filmpjes en dit na te maken. Vaak wordt er samen gekookt en hierdoor meer gevarieerd gegeten.

 

 eet gezond

Bewegen

Bewegen is van groot belang voor de gezondheid. Daarom vindt ook Stichting Nedereind het van belang dat haar cliënten minimaal 1 keer per week sporten. In 2021 beweegt 95,5% van de bewoners minimaal dertig minuten per week.

Het bewegen wordt vooral gestimuleerd door NSV, een door Stichting Nedereind opgerichte sportvereniging speciaal voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Binnen deze vereniging kunnen de cliënten tafeltennissen en voetballen. Een aantal keer per jaar worden er toernooien georganiseerd. Bovendien kunnen de leden van NSV deelnemen aan de regionale competitie van de tafeltennisbond. Trainingen en wedstrijden hebben lang stilgelegen in verband met het coronavirus, maar zijn nu weer volop bezig.

In verband met het coronavirus, konden onze cliënten niet naar een sportschool of ergens anders buitenshuis sporten. Daarom hebben we dit jaar een eigen sportschool opgericht. Hier kunnen onze cliënten aan conditie- en krachttraining doen.

UNADJUSTEDNONRAW thumb 3a90

Gebit

Naast gezond eten en bewegen wordt er aandacht besteed aan de hygiëne van de cliënten. Zo wordt het tandenpoetsen en de gebitten van de cliënten een aantal keer per jaar beoordeeld door de medewerkers van Stichting Nedereind. Bovendien gaan de beleiders ter ondersteuning met de cliënten mee naar tandartsafspraken.

 gebit2021402

 

 gebit5022021

In deze grafieken is te zien dat een grote meerderheid van de cliënten van beide locaties zijn/haar gebit goed onderhoud. 'Niet ingevuld' staat ook voor 'niet van toepassing'.

Cliënt   

IMG 1673 2

De cliënt staat centraal bij Nedereind. Wij streven ernaar om de begeleiding zo aan te passen dat de cliënt zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen binnen de stichting. Dit wordt onder andere gedaan door werk, dagbesteding, sportieve- en creatieve activiteiten aan te bieden. Ook de cliënttevredenheid vinden we erg belangrijk, daarom wordt elke drie jaar een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van de cliënten binnen de stichting.

 

 

Gezondheid

IMG 1350 2

Nedereind hecht veel waarde aan de gezondheid van haar cliënten. Zo wordt bijgehouden hoeveel de cliënten sporten/bewegen, hoe vaak er gezond wordt gegeten op de locaties en hoe het gaat met de persoonlijke verzorging.

Meedoen

 IMG_1710.JPG

Nedereind vindt het belangrijk dat cliënten een netwerk hebben waar zij op terug kunnen vallen. Daarom werkt Nedereind samen met haar cliënten aan het versterken van relaties met familie, vrienden en partners. Ook zorgt Nedereind voor voldoende informatie over mogelijkheden die er zijn in de buurt op het gebied van werken, dagbesteding en sport.

Veiligheid

IMG_1310.JPG

Binnen de stichting is er veel aandacht voor de veiligheid van cliënt en medewerker. Om deze veiligheid te waarborgen zijn duidelijke richtlijnen en maatregelen opgesteld.

Medewerkers

IMG_1469.JPG

Stichting Nedereind vindt het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met haar medewerkers. Zo zorgt de stichting ervoor dat haar medewerkers inspraak hebben in het beleid en dat er genoeg evaluatie-momenten zijn om behoeftes en wensen te uiten.

Organisatie

UNADJUSTEDNONRAW thumb 37d3

De organisatie van Stichting Nedereind is voortdurend in ontwikkeling en probeert haar zorg continu te verbeteren. De stichting verleent zorg aan 44 cliënten en beschikt over 17 verschillende locaties. Het grootste deel van de cliënten woont op een van de twee zorgboerderijen. Het is mogelijk om door te groeien naar een zelfstandigere woning.