Kwaliteit en rapportages

Nedereind is sinds 29 maart 2007 een door DNV gecertificeerde instelling voor de gehandicaptenzorg. De zorg die wordt geleverd door Nedereind is getoetst aan de hand van de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgesteld door Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

15 januari 2019 volgde de hercertificatie-audit, waarbij niet alleen twee auditoren van DNV-GL aanwezig waren, maar ook een inspecteur van de GGD regio Utrecht. Inmiddels is het hercertificaat voor drie jaar afgegeven tot 29 maart 2022. Op 11 maart 2020 was er een periodieke audit vanuit DNV-GL, die we succesvol hebben afgerond.

 

Kwaliteitsrapport Nedereind

De nieuwste kwaliteitsrapportage over 2019 conform de handreiking van de VGN is hier te vinden. De beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem over 2019 op basis waarvan de kwaliteitsrapportage is geschreven, is opvraagbaar. Om eventuele verwarring te voorkomen aangaande deze rapportages wordt de laatste niet (meer) gepubliceerd. De cliëntenversie van het kwaliteitsrapport over 2019 staat hier.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.