Stichting Nedereind levert zorg conform ISO 9001:2015-HKZ

Nedereind is sinds 29 maart 2007 een door DNV gecertificeerde instelling voor de gehandicaptenzorg. De zorg die wordt geleverd door Nedereind is getoetst aan de hand van de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgesteld door Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

DNV-GL heeft Stichting Nedereind beoordeeld op basis van de (kwaliteits)documenten en de toepassing ervan. In 2009 is Nedereind zich gaan voorbereiden op de aangepaste norm. Daartoe werd het kwaliteitssysteem aangepast en de medewerkers werden hierin meegenomen. In februari 2010 volgde een tweedaagse externe audit door DNV-GL, waarbij menig medewerker kon laten zien hoe de kwaliteit bij Nedereind geborgd is. Op basis van deze audit heeft Nedereind op 29 maart 2010 hercertificaat ontvangen op basis van de HKZ 2008 norm, dat wil zeggen ISO 9001:2008 - HKZ.

Na de periodieke audits die hebben plaatsgevonden in 2011 en 2012 was er in januari 2013 opnieuw een tweedaagse audit, waarbij de lead auditor tevens een bezoek bracht aan de locatie Iep. Dankzij deze audit heeft Nedereind haar tweede hercertificaat mogen ontvangen. Nedereind heeft in februari 2014 en januari 2015 weer twee periodieke audits ondergaan, waarbij de beide 'grote' locaties (402 en 503) en de Iep zijn bezocht. Tijdens de laatste drie audits (2015, 2016 en 2017) waren er geen 'non-conformities', ofwel er waren geen bevindingen.

In maart 2018 heeft tijdens de (tweede) periodieke audit ook de beoordeling plaatsgevonden aan de hand van de aangepaste norm, ISO 9001:2015 - HKZ. Er waren twee (minor) 'non-conformities'. Op 15 januari 2019 volgde de hercertificatie-audit. Inmiddels is het hercertificaat voor drie jaar afgegeven tot 29 maart 2022.

De kwaliteitsrapportage over 2017 van Nedereind is hier te vinden. De nieuwste kwaliteitsrapportage (over 2018) conform de handreiking van de VGN is in de maak. De beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem over 2018 is opvraagbaar. Om eventuele verwarring te voorkomen aangaande deze rapportages wordt de laatste niet (meer) gepubliceerd.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok Weigeren