wonen

verblijf

of beschermd

verblijf

(intramuraal)

wonen (VPT)

verblijf

(intramuraal)

wonen

huur en zorg gescheiden

(extramuraal)

begeleiding

extramurale zorg

jeugdzorg

verblijf

(Intramuraal)

werken

dagbesteding

12 weken

per 21/11/2022

4 weken

per 21/11/2022

4 weken

per 21/11/2022

4 weken

per 21/11/2022

12 weken

per 21/11/2022

1 week

per 21/11/2022