Nedereind is sinds 29 maart 2007 een door DNV gecertificeerde instelling voor de gehandicaptenzorg. De zorg die wordt geleverd door Nedereind is getoetst aan de hand van de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgesteld door Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Op 1 maart 2023 was de eerste periodieke audit (PA) na het hercificaat van vorig jaar. Bij de PA iwaren geen categegorie 1 of 2 bevindingen. Het hercertificaat is geldig tot 29 maart 2025.

Kwaliteitsrapport Nedereind

Het nieuwste kwaliteitsrapport over 2022 conform de handreiking van de VGN is hier te vinden. De beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem over hetzelfde jaar op basis waarvan de kwaliteitsrapportage is geschreven, is opvraagbaar. Om eventuele verwarring te voorkomen aangaande deze rapportages wordt de laatste niet (meer) gepubliceerd. De presentatie voor cliĆ«nten is gehouden op 20 september 2023 en is hier te downloaden.