In het regeerakkoord is de IQ-maatregel aangekondigd met als doel een bezuiniging van 240 miljoen euro op jaarbasis. Mensen met een lichtverstandelijke beperking met een IQ tussen de 70 en 85 zullen geen recht meer krijgen op zorg uit de AWBZ. Titia Beukema, een moeder van een van de cliënten van Nedereind, pakte de pen op om een Witboek te schrijven om de gevolgen van de maatregel te duiden. Zij werd daarbij ondersteund door Harry Eleveld, directeur van Nedereind. In het Witboek worden 4 cliënten voorgesteld die hun verhaal doen over de problemen die ze met hulp van Nedereind hebben overwonnen en hun angst en zorgen over de toekomst. Op 27 december 2011 staat er een artikel in de Volkskrant over een van de geïnterviewde cliënten. Op 9 januari 2012 wordt het Witboek overhandigd aan de staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten. Directeur Langdurige Zorg dhr. Van den Burg neemt het Witboek namens haar in ontvangst.

Klik op de link voor het Witboek Leven met Zorg.

Klik op de link voor het artiel in de Volkskrant van 27 december 2011.